Zuid Limburgse Unie

Nationaal

 

Top 100 Nationaal Barcelona (Afstand Barcelona is 1260km)

8e Nationaal 2000

17e Nationaal 2001

49e Nationaal 2008

37e-69e Nationaal 2009

76e Nationaal 2013

59e Nationaal 2015

74e Nationaal 2017

 

Top 100 Nationaal Perpignan (Afstand Perpignan is 1114km)

58e Nationaal 1997

19e Nationaal 2000

56e Nationaal 2006

36e-38e Nationaal 2007

68e Nationaal 2012


Top 100 Nationaal Marseille (Afstand Marseille is 1055km)

24e-51e nationaal 1987 (Comb. Akersloot)

77e Nationaal 2006

37e Nationaal 2007

32e Nationaal 2008

6e Nationaal 2010

69e Nationaal 2011

99e Nationaal 2012

54e Nationaal 2014

 

Top 100 Nationaal Bordeaux jaarlingen/oude  (Afstand Bordeaux is 980km)

77e Nationaal 2000

18e Nationaal 1999

15e Nationaal 2001

58e-78e Nationaal 2002

32e-70e Nationaal 2006

85e Nationaal 2007

4e-29e Nationaal 2008

41e Nationaal 2009

22e Nationaal 2010

20e Nationaal 2013

30e-82e Nationaal 2016

7e-56e Nationaal 2018

 

Top 100 Nationaal (Narbonne (Afstand Narbonne is 1055km)

23e-62e Nationaal 2006

3e Nationaal 2006 (Duivinnen)

 

Top 100 Nationaal Pau (Afstand Pau is 1095km)

100e Nationaal 2013

12e Nationaal 2014

 25e Nationaal 2017

82e Nationaal 2018

Cureghem - Centre

Internationaal

 

Top 100 Internationaal Barcelona (Afstand Barcelona is 1260km)

14e Internationaal 2000

56e Internationaal 2001

12e Internationaal (Duivinnen) 2001

85e Internationaal 2008

100e Internationaal 2009

 

NPO Marathon

 

Top 100 nationaal Cahors  (Afstand Cahors is 964km)

21e-22e Nationaal 2015 

6e-44e-55e-85e-100e Nationaal 2014

 

Top 100 nationaal Dax (Afstand Dax is 1073km)

9e-10e-97e Nationaal 2017

18e Nationaal 2018

 

Top 100 nationaal Tarbes  (Afstand Tarbes is 1090km)

49e Nationaal 2008

100e Nationaal 2011

84e Nationaal 2015

 

Top 100 nationaal St.Vincent (Afstand St. Vincent is 1090km)

2e Nationaal 1995

52e Nationaal 2000

2e Nationaal 2004

77e Nationaal 2009

23e-74e Nationaal 2016

23e-26e-30e Nationaal 2017

62e-95e Nationaal 2018

 

Top 100 nationaal Bergerac (Afstand Bergerac is 900km)

14e-15e Nationaal 2007

66e Nationaal 2015

69e Nationaal 2017

 

Top 100 nationaal Bordeaux (Afstand Bordeaux / Agen is 940km)

18e-81e Nationaal 2009

85e Nationaal 2015

28-48-93 Nationaal 2016

33e Nationaal 2017

47e-68e-78e-84e Nationaal 2018

 

Top 100 nationaal Montauban (Afstand Montauban is 960km)

59e-85e Nationaal 2009