Internationaal Top 100-klasseringen  Pipa Ranking 

 6e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) 2017

14e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) 2014

24e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) 2008

43e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) Over 5 jaar (2007-2011)

51e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) Over 5 jaar (2006-2010)

90e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) 2007

100e PIPA IATP-ranking (Internationaal All Times Pigeon) Over 5 jaar 2008-2012

 

                Internationaal Top 100-klasseringen Asduif Barcelona

2e Asduif Barcelona Internationaal Over 3 jaar (2007-2008-2009)

7e Asduif Barcelona Internationaal Over 2 jaar (2008-2009)

14e Asduif Barcelona Internationaal Over 3 jaar (2007-2008-2009)

16e Asduif Barcelona Internationaal Over 2 jaar (2007-2008)

23e Asduif Barcelona Internationaal Over 2 jaar (2008-2009)

69e Duif 1684607-2007 Beste Barcelona-duif Internationaal Over 3 jaar (2011-2012 en 2013)

70e Duif 1618363-2011 Beste Barcelona-duif Internationaal Over 2 jaar (2014-2015)

72e 1559697-2010 Beste Barcelona-duif Internationaal Over 3 jaar (2014-2015-2016)